Červená Lhota, Státní zámek Červená Lhota

Červená Lhota je renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech na severu Jindřichohradecka. U něho se nachází stejnojmenná ves, nyní část obce Pluhův Žďár. Ve zdech zámku Červená Lhota plyne život již 600 let. Zámek během této doby několikrát výrazně změnil svoji tvář. Poprvé to bylo krátce po roce 1530, kdy zdejší středověkou tvrz, doloženou písemně v roce 1465, koupil rytíř Jan Kába z Rybňan a začal ji renesančně upravovat. Snad největší změnu zaznamenala Lhota v době po roce 1641, kdy se stal majitelem zámku významný český šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, za něhož proběhly barokní úpravy prvního patra. Poslední stavební úpravy souvisejí s knížecí rodinou Schönburg-Hartenstein, která zámek vlastnila až do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn. Zámek s rybníkem, parkem a některými hospodářskými budovami je od roku 2001 národní kulturní památkou. Je ve vlastnictví státu a je přístupný veřejnosti. Zdroj: https://www.zamek-cervenalhota.cz/cs/o-zamku

Kabinet s commessi di pietre dure

kolem roku 1680
Itálie
inv. č. Červená Lhota 245/303
(původně fond Kamenice n. Lipou, ex coll. Richard Rudolf Freiherr von Geymüller)

Mapa