Liberec, Severočeské museum v Liberci

Liberecké muzeum, koncipované jako uměleckoprůmyslové, bylo založeno v roce 1873, jako svého druhu nejstarší v českých zemích. Od samých počátků zde vznikal bohatý sbírkový fond z nejrůznějších oborů uměleckého řemesla a užitého umění především z evropských zemí, ale také z Předního a Dálného východu, od starověku až po 20. století. S ohledem na tradice severočeského regionu zvláštní sbírkové zaměření bylo věnováno sklu a textilu (sbírka orientálních koberců je druhá největší v zemi, početné jsou unikátní soubory koptských tkanin, historických gobelínů, vyšívaných liturgických textilií a krajek). Impozantní muzejní budova v historizujícím stylu byla postavena v letech 1897–1898 podle vítězného návrhu profesora Fridricha Ohmanna z mezinárodní soutěže konané ve Vídni v roce 1895. Sbírka historického nábytku v široké typologické škále, zahrnuje solitéry vynikající kvality.

Kabinety

Kabinet intarzovaný různobarevnými dřevinami, s motivy stereometrických těles

konec 16. století
Jižní Německo, Augsburg (?)
intarzie různými druhy mořených, část. připalovaných dřev (jasan, javor, topol – zeleně mořený, švestka, ořech, hrušeň, dub, kořenovice), smrkové dřevo – masiv (konstrukční části)
kovy: železo kuté (zámky), mosaz zlacená (štítky zámků, armování rohů)
inv. č. D 60

Kabinet je mistrovskou prací, pocházející z přední jihoněmecké dílny, nejspíše augsburgské, pracující v této technice. Intarzované figurální motivy, poučené na příkladech vrcholné italské renesance, svou vysokou kvalitou předčí i kabinet Bartholomea Weishaupta z Augsburgu 1572, zpracovávající christologický cyklus ve velkých rollwerkových kartuších. Přesvědčivě zvládnuté náročné pohybové studie, plně plastická modelace figur s bohatým drapováním a kultivovaným podáním obličejových partií, zejména ve střední a spodní řadě zásuvek, spolu s bravurně vypracovanými prostorově iluzivními motivy, řadí tento kabinet k předním realizacím v této technice v jihoněmecké oblasti.

Papelera

1. polovina 17. století
Španělsko
ořechové dřevo – masiv (korpus, zásuvky, lišty), pinie – masiv (konstrukční části)
ostatní organické materiály: slonovina s malovaným dekorem (inkrustace), slonovina soustružená, řezaná (sloupky arkád a edikuly)
kovy: železo kuté (panty, zámky a štítky)
inv. č. D 54

Kabinet z ořechového dřeva, s inkrustací a zlacením, hladkého hranolového tvaru, na kulovitých nožkách v podobě orlího spáru. Čelní stěna je členěna velkým tabernáklem, šesti zásuvkami umístěnými po jeho stranách a malou nízkou zásuvkou pod jeho spodním okrajem. Prostor tabernáklu vyplňují tři mělké zásuvky s inkrustovanými výplněmi ze slonoviny zdobné malbou. Dvířka tabernáklu, lemovaná inkrustovanou mozaikou z trojúhelných dílků slonoviny, vyplňuje výrazná zlacená edikula s tordovanými slonovinovými sloupky, zalamovaným kladím a segmentovým frontonem. Čela zásuvek jsou zdobena lichými arkádami se slonovinovými tordovanými sloupky (nyní u většiny schází), široké interkolumnium uprostřed plochy tvoří prostor pro inkrustované hvězdice s obdélnými poli po stranách, dekorované malbou a zlacením.

Mapa