lista domů mapa kabinetů bibliografie slovníček domů domů mapa kabinetů bibliografie slovníček domůLiberec, Severočeské muzeum v Liberci

Liberecké muzeum, koncipované jako uměleckoprůmyslové, bylo založeno v roce 1873, jako svého druhu nejstarší v českých zemích. Od samých počátků zde vznikal bohatý sbírkový fond z nejrůznějších oborů uměleckého řemesla a užitého umění především z evropských zemí, ale také z Předního a Dálného východu, od starověku až po 20. století. S ohledem na tradice severočeského regionu zvláštní sbírkové zaměření bylo věnováno sklu a textilu (sbírka orientálních koberců je druhá největší v zemi, početné jsou unikátní soubory koptských tkanin, historických gobelínů, vyšívaných liturgických textilií a krajek). Impozantní muzejní budova v historizujícím stylu byla postavena v letech 1897–1898 podle vítězného návrhu profesora Fridricha Ohmanna z mezinárodní soutěže konané ve Vídni v roce 1895. Sbírka historického nábytku v široké typologické škále, zahrnuje solitéry vynikající kvality.

www.muzeumlb.cz

KABINET INTARZOVANÝ RŮZNOBAREVNÝMI DŘEVINAMI, S MOTIVY STEREOMETRICKÝCH TĚLES

konec 16. století
Augsburg
javor, jasan, topol/osika (se zeleným zabarvením patogenem chlorociboria), dub, švestka, ořech, hrušeň, a dal. (intarzie); smrkové dřevo – masiv (konstrukční části); mosaz zlacená (štítky zámků, armování rohů), železo kuté (zámky).
inv. č. D 58
Lokace: Severočeské muzeum v Liberci

Kabinet je mistrovskou prací, pocházející z přední dílny proslulých augsburských intarzistů. Jeho hladké plochy zdobí náročná intarzie s obsáhlým ikonografickým programem, který v intencích renesanční kosmologie podává koncizní obraz řádu světa. Na zásuvkách průčelí jsou v horní řadě personifikace planet, doplňované příslušným znamením zodiaku; na pěti zásuvkách střední řady jsou alegorie smyslů; trojici velkých zásuvek ve spodní řadě zdobí alegorie teologických ctností. Na bocích a zadní stěně kabinetu jsou personifikace čtyř ročních dob, uprostřed zadní stěny je obdélné pole s iluzivně vypracovanou intarzií na téma kvadrivia ze Sedmi svobodných umění. Jednotlivé disciplíny jsou representovány v horní části pole: hudebními nástroji – Hudba, armilární sférou – Astronomie, knihami – Aritmetika, zvláštní postavení má Geometrie symbolizovaná stereometrickými tělesy a fragmenty architektonických článků. Na horní desce se opět objevuje motiv Geometrie, v podobě skeletu krychle a měřičských nástrojů.

PAPELERA

druhá čtvrtina 17. století
Španělsko
ořechové dřevo – masiv (korpus, zásuvky, lišty), smrkové dřevo – masiv (konstrukční části); slonovina s malovaným dekorem (inkrustace), slonovina soustružená, řezaná (sloupky arkád a edikuly); železo kuté (madla, panty, zámky a štítky)
inv. č. D 160
Lokace: Severočeské muzeum v Liberci

Ve španělském prostředí se od konce 16. století vedle escritoria – vargueña uplatňoval i tento druh kabinetu v provedení bez sklopné desky. Vzhledem k většinou menším rozměrům a otevřenému průčelí byl více disponibilní, a jak naznačuje jeho název papelera, stal se vhodným typem mobiliáře k ukládání především dokumentů a korespondence. Italské vlivy ve výzdobě prozrazují motivy rustikálních krajinek s architekturou na kostěných inkrustacích. Vedle výraznější plasticity zlaceného průčelí je to zejména prostorově plný rozvin již barokního tordování sloupků, který dataci tohoto kabinetu posouvá dále k polovině 17. století.

KABINET

první polovina 17. století
Německo
korpus masivní dřevo, slonovina
inv. č. DN 61
Lokace: Severočeské muzeum v Liberci

Kvadratický podélný korpus se čtyřmi řadami zásuvek (po čtyřech kusech v řadě), boční stěny a vrchní deska s marketerií ze slonoviny na ebenovém podkladu, čela zásuvek celé s marketérií a bronzovým klíčním štítkem ve středu.

Mapa