lista domů mapa kabinetů bibliografie slovníček domů domů mapa kabinetů bibliografie slovníček domůRožmberk nad Vltavou, Státní hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk pochází z poloviny 13. století. Ze staršího horního hradu se zachovala pouze kamenná hláska Jakobínka, dolní hrad získal dnešní podobu při přestavbě ve stylu anglické novogotiky. Poslední majitelé Buquoyové přeměnili v 19. století dolní hrad v romantické muzeum přístupné veřejnosti, jehož interiér dnes doplňují cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla.

www.hrad-rozmberk.cz

KABINET S CHEBSKOU RELIÉFNÍ INTARZIÍ

Adam Eck (1604–1664), připsáno
kolem roku 1650
Cheb
ebonizované dřevo – hrušeň (dýhování, lišty), smrkové dřevo (konstrukční části); reliéfní intarzie: ovocné dřeviny (hrušeň, ořech, jabloň), listnaté dřeviny (javor, zimostráz, jilm, jeřáb, topol ad.
kovy: železo kuté, prosekávané, s rytým dekorem, pocínované (zámek; panty a úchytky, rovněž štítky zámku jsou vyrobeny až v pozdním 19. století)
inv. č. RO 396
lokace: Státní hrad Rožmberk, Národní památkový ústav, ex coll. Buquoy

Svobodné město Cheb proslulo v 17. století výrobou luxusních kabinetů a kazet zdobených tzv. chebskou reliéfní intarzií. S počátky této techniky, kombinující klasickou intarzii s klíženou reliéfní řezbou, je zde spojován Adam Eck (1604–1664), příslušník rozvětveného rodu řezbářů z Norimberku. Mezi unikátní práce Eckovy dílny se osobitou kvalitou reliéfní řezby řadí i tento kabinet. Jeho ikonograficky náročná výzdoba odkazuje k základní struktuře řádu světa a dějinám spásy – alegorie Čtyř živlů (na vnějších plochách dveří); vládci čtyř starověkých říší podle vidění proroka Daniela (na bočních stěnách korpusu); dvanáct výjevů ze Starého zákona (reliéfy na čelech zásuvek); Navštívení Panny Marie a sv. Jan Křtitel (svrchní deska korpusu); čtyři evangelisté (na vnitřních stranách dveří); završení motivu Redemptio mundi – Vykoupení světa je pak na krycí desce tabernáklu s reliéfem Kristova Nanebevstoupení.

Mapa