Rožmberk nad Vltavou, Státní hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk pochází z poloviny 13. století. Ze staršího horního hradu se zachovala pouze kamenná hláska Jakobínka, dolní hrad získal dnešní podobu při přestavbě ve stylu anglické novogotiky. Poslední majitelé Buquoyové přeměnili v 19. století dolní hrad v romantické muzeum přístupné veřejnosti, jehož interiér dnes doplňují cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla.

Kabinety

Kabinet s chebskou reliéfní intarzií

kolem roku 1650
Adam Eck, Cheb
ebonizované dřevo – hrušeň (dýhování, lišty), smrkové dřevo (konstrukční části); reliéfní intarzie: ovocné dřeviny (hrušeň, ořech, jabloň), listnaté dřeviny (javor, zimostráz, jilm, jeřáb, topol ad.
kovy: železo kuté, prosekávané, s rytým dekorem, pocínované (zámek; panty a úchytky, rovněž štítky zámku jsou vyrobeny až v pozdním 19. století)
inv. č. Rožmberk 1149 ex coll. Buquoy

Kabinet krytý dvoukřídlými dvířky, zdobený reliéfní intarzií, hranolového tvaru se zvýšeným soklem, na čočkových nožkách (doplněných v pozdním 19. stol.).
Interiér je členěn soustavou čtrnácti zásuvek shodného formátu, symetricky rozmístěných okolo středového tabernáklu. Vnější plochy dvířek jsou osazeny čtyřmi výplněmi s námětem alegorie Živlů podle leptů Antonia Tempesty. Na vnitřních stranách dvířek jsou čtyři evangelisté. Tabernákl je uzavřen sklopnou deskou na jejíž vnitřní straně je znázorněna mísa s ovocem a na vnější straně je mnohofigurální výjev Nanebevstoupení podle mědirytu Adriana Collaerta. Na čelech zásuvek jsou minuciézně řezané starozákonní motivy podle ilustrací Matthaeuse Meriana Icones Biblicae, Na bočních stěnách korpusu je cyklus starověkých imperátorů jedoucích na koni, vytvořený podle mědirytů Adriana Collaerta rytých dle Martena de Vose. Na svrchní desce korpusu je vlevo výplň se sv. Janem Křtitelem, vpravo pak výplň s Navštívením P. Marie.

Mapa