Praha, Valdštejnský palác

Valdštejnský palác v Praze, jeden z nejvýznamnějších raně barokních palácových komplexů střední Evropy byl postaven v letech 1621–1634 za účasti italských architektů (Andrea Spezza, Giovanni Pieroni a Nicolo Sebregondi) pro generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna, vévodu frýdlantského. V držení rodu Valdštejnů zůstal až do roku 1945, kdy byl konfiskován státem a začal být využíván různými státními institucemi. Od roku 1996 je sídlem Senátu České republiky a prošel citlivou rekonstrukcí.

Kabinety

Kabinet intarzovaný různobarevnými dřevinami (ve stylu Wrangelschrank)

kolem roku 1580
Augsburg
intarzie různými druhy mořených, částečně připalovaných dřev (javor, ořech, hrušeň, švestka, jasan vlnitý, topol – zeleně zabarvený); dub-masiv (lišty, konstr. části), smrkové dřevo-masiv (konstrukční části), zimostráz-masiv (architektonické prvky)
inv. č. Valdštejnský palác v Praze VE 48/816 (býval vystaven ve Veltrusech inv. č. 7916)

Původní mobiliář pražských rezidencí významných šlechtických rodů dnes připomínají jen ojediněle dochované exempláře. Kabinet byl archivně doloženou součástí mobiliáře Valdštejnského paláce, a reprezentuje tak vysokou úroveň bohatých uměleckých sbírek proslulého rodu Valdštejnů.

Kabinet s dvoukřídlými dvířky, intarzovaný různými dřevinami, hladkého hranolového tvaru, s interiérem architektonicky členěným do tří os zdvojenými korintskými sloupky na vysokých postamentech, a portálem tabernáklu. Na přední a zadní stěně a na bocích kabinetu jsou, s důrazem na lineární perspektivu, vypracována torza rozpadajících se architektur s iluzivně prostorovými průhledy četnými arkádami a s fragmenty architektonických prvků poházených po zemi, koncipovaných jako efektní studie stereometrických těles. Vnitřní plochy obou křídel dveří zdobí rollwerkové kartuše s tropaion. V interiéru tabernáklu je kubický prostor se stěnami dekorovanými intarzií s florálními motivy. Čela zásuvek, rámovaná profilovanou lištou a dvířka tabernáklu, dekorují intarzie s drobnými architekturami. Prostorově iluzivní studie architektur a stereometrických těles, jež patří k charakteristickým motivům kabinetů této provenience, vypracovaným v minuciézní intarzii, většinou z domácích dřevin, jsou čerpány z předlohových prací a traktátů, zejména Lorenze Stoera (Geometria et Perspectiva, od.r. 1556), Hanse Vredemana de Vries (Variae architecturae formae, 1560), W. Jamnitzera (Perspectiva Corporum Regularium, 1568).

Kabinet z někdejších valdštejnských sbírek, patří k nejkvalitnějším a nejlépe zachovaným pracím tohoto druhu v českých sbírkových fondech.

Mapa