Aktivity

V této sekci jsou zveřejňovány nejrůznější archivní informace o činnosti Hilbertina, z. s., od jeho založení.

2020

31. 8. 2020 Vyhlášení výsledků Magnesia Litera 2019
24. 7. 2020 Valná hromada v Praze
15. 7. 2020 Získali jsme 2. cenu za Nejlepší polygrafické zpracování knihy v soutěži o Nejkrásnější české knihy roku 2019 spolu s Tiskárnami Havlíčkův Brod, a. s. – publikace je nyní součástí souboru knih putujících po ČR a Evropě na veletrhy a výstavy.
27. 5. 2020 Publikace Katedrála viditelná a neviditelná v užším výběru v soutěži Nejkrásnější české knihy 2019
4. 3. 2020 Nominace na cenu Magnesia Litera Za nakladatelský počin 2019
20. 2. 2020 Přednáška v Děčíně v Coffee & Books
18. 2. 2020 Přednáška v klubu důchodců Praha 10
21. 1. 2020 Výkonná rada

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
Od začátku roku pokračují práce na anglické verzi publikace, byly zadány překlady zbývajících textů, především z kapitoly věnované 20. století. Probíhají revize předešlých překladů a zanášení faktických změn.

2019

21. 11. 2019 Přednáška o publikaci v Táboře v kavárně Jednota
19. 11. 2019 Přednáška o publikaci v Ostravě v GVU
8. 10. 2019 Výkonná rada
1. 10. 2019 Přednáška o publikaci v Mostě v Městské knihovně
září 2019 Přednáška o publikaci ve Svatém Janu pod Skalou, přednášela dr. Jana Maříková-Kubková a dr. Marek Suchý
9. 7. 2019 Dotisk 500 kusů
20. 6. 2019 Výroční valná hromada
16. 5. 2019 Vernisáž knihy s autory a spolupracovníky, kmotrami se staly prof. Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR, a PhDr. Eliška Fučíková, dřívější vedoucí Odboru památkové péče KPR. Setkání se uskutečnilo v krásném prostředí Lannovy vily.
7. 5. 2019 Tisková konference k vydání publikace Katedrála viditelná a neviditelná, která se konala na půdě Akademie věd ČR a živě ji přenášela ČT24
24. 4. 2019 Knihy vytištěny!!! Do skladu přijelo 700 kusů českého vydání publikace Katedrála viditelná a neviditelná
28. 3. 2019 Přednáška Café Nobel v Děčíně v kavárně Coffee & Books – první veřejná prezentace knihy
10. 3. 2019 Spuštění webových stránek propagujících publikaci www.katedrala-viditelna.cz
26. 2. 2019 Zahájení výroby publikace po schválení náhledových archů
5. 2. 2019 Výkonná rada

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
Rok 2019 znamenal úspěšné završení dlouholeté práce na publikaci, její vytištění, prezentaci veřejnosti a také zahájení prodeje, který plynule běží. Bylo vytištěno celkem 1200 kusů české verze. Od podzimu pokračuje příprava anglické verze knihy.

2018

Výkonná rada – 9. 3. 2018
Valná hromada – výroční – 27. 7. 2018
Výkonná rada – 26. 10. 2018

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
V roce 2018 byla kniha dokončena po stránce editorské a korektorské, proběhlo dočíslování rejstříku a aktualizace seznamu literatury. Do obsahu byly zapracovány poslední události v historii katedrály: převoz a uložení ostatků kardinála Berana a osazení stříbrného náhrobku nad místo uložení sv. Vojtěcha.

2017

Výkonná rada – 3. 3. 2017
Valná hromada – výroční – 28. 7. 2017
Výkonná rada – 5. 12. 2017

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
V pátém roce přípravy byly dokončeny výběry fotografií pro všechny kapitoly a vložena závěrečná kapitola o historii fotografování katedrály.

2016

Slavíme 10. výročí založení Hilbertina!

Výkonná rada – 18. 3. 2016
Valná hromada – výroční – 27. 7. 2016, 10 let o zahájení činnosti
Výkonná rada – 9. 12. 2016

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
V rámci práce na obsahu publikace byly uzavřeny všechny kapitoly pro II. díl věnovaný novověku v historii katedrály. Velmi překvapivé jsou informace především z části pojednávající 20. století.

2015

24. 11. 2015 Zasedání výkonné rady
28. 7. 2015 Výroční valná hromada v Praze
16. 7. 2015 Vernisáž výstavy Dědictví Karla Velikého, Pražský hrad
10. 2. 2015 Zasedání výkonné rady

DĚDICTVÍ KARLA VELIKÉHO
Spolupráce na mezinárodním projektu
17. 7. – 14. 10. 2015
Hilbertinum z. s. spolupracovalo s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i., na přípravě výstavy Dědictví Karla Velikého, která byla výsledkem mezinárodního projektu The Cradles of the European Culture hrazeného z prostředků Evropské unie.
Výstava se uskutečnila v Tereziánském křídle na Pražském hradě.
Jedním z výstupů byla také webová prezentace jednotlivých zemí a jejich míst paměti mapovaných v rámci tohoto projektu s názvem Heritage Route: http://www.heritage-route.eu/.

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
Příprava publikace se v tomto roce soustředila na vyhledávání vhodných ilustrací pro hlavní texty II. dílu, bylo osloveno 27 archivů a soukromých sbírek, kde bylo nalezeno velké množství dosud nepublikovaných snímků a archiválií.

2014

Výkonná rada – 25. 2. 2014
Valná hromada – výroční 25. 7. 2014
Výkonná rada – 14. 11. 2014

DĚDICTVÍ KARLA VELIKÉHO
Spolupráce na mezinárodním projektu
Členové Hilbertina spolupracovali s Archeologickým ústavem AV ČR Praha na přípravě koncepce a následné realizaci výstavy Dědictví Karlav Velikého, vytvořené na základě výsledků práce rozsáhlého mezinárodního týmu – ten tvořili především archeologové a historici umění z devíti evropských zemí a celý projekt nesl název Cradles of European Culture.

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
Třetí rok přípravy velkoformátové publikace pokračovaly technické práce na dokončení textových podkladů pro středověkou část knihy. Zároveň byly dokončeny všechny texty pro novověký díl.

SLEDOVÁNÍ POSTUPU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ
Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko

2013

Výkonná rada
Valná hromada
Výkonná rada

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
Během druhého roku přípravy publikace Pražská katedrála: viditelná i neviditelná byly práce soustředěny na dokončení středověkého dílu publikace – na texty a ilustrace pro románskou baziliku a gotickou katedrálu. I pro tyto etapy vznikly modely digitální a reálné, kresby exteriéru a interiéru a veškeré podklady byly předány grafikovi publikace, Robertu V. Novákovi, aby zahájil práci na maketě prvního dílu.

SLEDOVÁNÍ POSTUPU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ
Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko

2012

Dne 5. 1. 2012 se konalo mimořádné zasedání valné hromady.
Dne 10. 5. 2012 se konalo zasedání výkonné rady.
Dne 25. 7. 2012 se konalo výroční zasedání valné hromady.
Dne 10. 12. 2012 se konalo zasedání výkonné rady.

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace
V prvním roce přípravy velkoformátové publikace pod pracovním názvem Pražská katedrála: viditelná i neviditelná se podařilo získat většinu textů pro všechny časové etapy. Obdržené texty prošly nejprve editováním, které různorodé příspěvky technicky sjednotilo a vyhledalo informační kolize či překryvy. V průběhu roku proběhly jejich korektury češtiny a byl zadán jejich překlad do angličtiny. Ke konci roku 2012 byla dokončená část raně středověká, tedy texty věnované předrománské rotundě, k nimž byly vybrány či dofoceny potřebné ilustrace. Současně byly dokončeny digitální modely rotundy a její reálný model ve 3D posazený na vrstevnicový terén. Vznikly kresby možné podoby interiéru a exteriéru.

KOSTOĽANSKÝ NAUČNÝ CHODNÍK
Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko

V tomto roce se členové sdružení zapojili také do nového projektu spojeného s kostelem sv. Juraja, do přípravy a realizace naučné stezky , jejímž středobodem je právě obec Kostoľany pod Tribečom, resp. kostel. Cílem chodníku je přiblížit krásné prostředí v okolí Kostoľan co nejširší veřejnosti a v rámci procházky či díky četbě tištěného průvodce také hlubší poznání minulosti, současnosti i budoucnosti Kostoľanské doliny.

SLEDOVÁNÍ POSTUPU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ
Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko

V roce 2012 byly konečně získány i prostředky na restaurování nástěnných maleb, kterému předcházel průzkum nejnovějšími metodami. Vlastní restaurátorské práce vede slovenský tým z Levoče ve spolupráci s předním českým restaurátorem Tomášem Bergrem a jako odborný dohled za stranu investora se akcí účastní Jana Maříková.


2011

Výkonná rada
Valná hromada
Výkonná rada

KATEDRÁLA VIDITELNÁ I NEVIDITELNÁ
Příprava a realizace publikace

Dlouhodobá spolupráce členů sdružení při výzkumech katedrály přinesla myšlenku na vydání obsáhlé publikace, která by přinesla zájemcům o její historii nejnovější informace zpracované srozumitelnou formou i jazykem. Byl zpracován koncept, na jehož základě se podařilo získat velkorysý finanční dar manželů Radky a Petra Turkových na pokrytí vydání české a anglické verze knihy v rozsahu cca 400 stran a 400 ilustrací.

SLEDOVÁNÍ POSTUPU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ
Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko

Po úspěšné soutěži byl postupně vytvořen projekt první etapy do fáze prováděcí dokumentace a zároveň proběhly první velké bourací práce v interiéru. Současně se zpracováním projektu byl dokončen revizní archeologický výzkum. Začátkem roku 2011 byla dokončena podlaha nejstarší části kostela a románské emporové přístavby.

2010

SETKÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY

Dne 10. 5. 2010 se konalo zasedání výkonné rady.
Dne 27. 7. 2010 se konalo výroční zasedání valné hromady.
Dne 8. 12. 2010 se konalo zasedání výkonné rady.
Dne 19. března 2010 se konalo zasedání výkonné rady.
Výroční valná hromada, které se zúčastnili všichni řádní členové sdružení, se uskutečnila dne 25. července 2010 v Praze.
Dne 12. listopadu 2010 se konalo zasedání výkonné rady.

Září 2009 – srpen 2010
Architektonická soutěž o ideový návrh řešení kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom
Hilbertinum spolupracovalo dlouhodobě na přípravě a zajištění průběhu jednokolové architektonické soutěže o ideový návrh řešení exteriéru a interiéru národní kulturní památky, kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Členové sdružení spolupracovali na přípravě soutěžních podmínek, na výběru členů odborné poroty, na organizaci ustavující schůze a na vyhlášení soutěže včetně oslovení vybraných pěti architektonických týmů. V termínu byly odevzdány čtyři kompletní soutěžní návrhy, z nichž odborná porota doporučila zadavateli k realizaci projekt architektů Paňáka a Kusého ze studia BKPŠ, spol. s r. o. (Bratislava). Soutěž byla úspěšně ukončena v srpnu 2010 a od září byly zahájeny práce na projektu, resp. na realizaci I. etapy, do níž patří např. vytvoření nové nášlapné vrstvy podlahy ve všech třech částech kostela.

Podzim 2010
Koncepce miniexpozice o kostele sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom
Členové sdružení spolupracovali na definitivní podobě obsahové a realizační stránky miniexpozice o historii kostela sv. Juraja, která bude instalována přímo v interiéru kostela, pravděpodobně pod schodištěm na kruchtu, a bude sloužit jako základní zdroj informací pro návštěvníky a poutníky. Součástí bude i leták ve třech jazycích a vstupenka v podobě pohlednice s paginovaným útržkem. Členové sdružení také spolupracovali na sestavení záměru a obsahu připravovaného průvodce po kostele sv. Juraja společně s obcí Kostoľany pod Tribečom a jejím okolím.

2009

Výkonná rada − 14. 3. 2009
Výroční valná hromada − 26. 7. 2009
Výkonná rada − 22. 11. 2009

Březen 2009   Práce na obsahu nových webových stránek www.preromanesque.cz, které představí předrománskou architekturu na území Čech, Moravy a Slovenska.
Duben 2009   Proveden průzkum dutin stropních konstrukcí na radnici v Plzni pro specifikaci rozsahu nutné rekonstrukce.
Červen až prosinec 2009   Editorské práce na sborníku Monumentorum tutela
Září až prosinec 2009   Příprava konkurzu na architekta revitalizace kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom

Sborník Monumentorum tutela
V druhé polovině roku vznikal za přispění Jany Maříkové sborník zaznamenávající příspěvky z workshopu o kostele sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom konaného v Nitře v září 2008, který byl vydán v prosinci 2009. Sborník představuje nejnovější poznatky o historii a vývoji kostela sv. Juraja a jeho unikátních nástěnných maleb. Součástí sborníku jsou i příspěvky členů sdružení Jany Maříkové, Jiřího Šindeláře a Sylvie Novotné.

Architektonická soutěž na revitalizaci kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom
Sdružení zpracovalo ideový základ konkurzu na architekta, který by měl navrhnout nové funkční detaily pro kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Vyhlášení proběhlo v roce 2010.

2008

Výkonná rada − 14. 5. 2008
Výroční valná hromada − 25. 7. 2008

7. 1. 2008   Žádost o registraci hesla pro DMS na podporu archeologického výzkumu v Mikulčicích-Valech.
Červen 2008   Zpracován návrh benefiční akce pro veřejnou sbírku s názvem Týden pro Mikulčice.
18. 9. 2008   Účast na odborném workshopu o významu nejstarších nástěnných maleb na Slovensku nalezených v kostele sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Workshop se uskutečnil v Nitře.
Září 2008   Zpracováno libreto expozice Nejstarší nástěnné malby na Slovensku pro nitranskou Galerii moderního umění.
30. 9. 2008   Ukončení veřejné sbírky.

2007

Výkonná rada − 3. 2. 2007
Výkonná rada − 14. 3. 2007
Výroční valná hromada − 27. 7. 2007
Výkonná rada − 22. 11. 2007

9. 3. 2007   Podána žádost o grant na realizaci naučné stezky v intravilánu obce Libice nad Cidlinou.
Srpen 2007   Spolupráce na podkladech pro zanesení archeologické lokality Mikulčice-Valy – Kopčany do seznamu UNESCO.
1. 10. 2007   Spolupráce při pořádání veřejné sbírky na podporu obnovení archeologického výzkumu ve velkomoravské lokalitě Mikulčice-Valy, kde byl požárem zničen depozitář.
30. 11. 2007   Zahájení veřejné sbírky na podporu archeologického výzkumu v Mikulčicích-Valech.

2006

Kamil Hilbert

Dne 7. 12. 2006 se konala přednáška o průzkumu staré královské hrobky v Husitském muzeu, Tábor. Přednášející Jiří Šindelář, autorka nálezu Mgr. Jana Maříková-Kubková.
Dne 14. 11. 2006 byla podána žádost o grant Nadace ČEZ na realizaci putovní výstavy Obraz předrománské architektury v 21. století.
V srpnu 2006 spolupracovalo Hilbertinum, o. s., na žádosti o grant na realizaci expozice o kostele sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, kterou podával Slovenský památkový úřad v Bratislavě.
Dne 27. 7. 2006 se konala první valná hromada.
Dne 28. 6. 2006 bylo sdružení zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR v Praze.
V květnu 2006 vznikla myšlenka založit sdružení podporující povědomí o památkové péči s vazbou na jednu z největších osobností tohoto oboru, Kamila Hilberta.