Rekonstrukce kostela sv. Juraja

Průběh rekonstrukce kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko

Od září 2009 do konce roku 2010 spolupracovali členové občanského sdružení Hilbertinum na přípravě a zajištění průběhu architektonické soutěže na rekonstrukci a revitalizaci interiéru národní kulturní památky, kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Odborná porota stanovila vítězem ateliér BKPŠ, spol. s r. o., z Bratislavy.

V do konce roku 2010 byl projekt první etapy dokončen do fáze prováděcí dokumentace a zároveň proběhly první velké bourací práce v interiéru, které odstranily nevhodná betonová křídla kruchty. Současně se zpracováním projektu byl dokončen revizní archeologický výzkum, na kterém se slovenskými archeology spolupracovala Mgr. Jana Maříková-Kubková, členka sdružení. Výsledky výzkumu přinesly několik velmi významných nových poznatků, z nichž je asi nejdůležitější nález několika kůlových jam uvnitř předrománské části kostela, které dokládají přítomnost starší dřevěné fáze kostela.

Začátkem roku 2011 byla dokončena podlaha nejstarší části kostela a románské emporové přístavby. Podlaha je první částí nově navrženého systému pro lepší odvětrání kostela pro účinnější ochranu nástěnných maleb před devastací vzdušnou vlhkostí, byla proto navržena ze dvou vrstev s větracími kanály kolem stěn. Na závěr byla položena nová nášlapná vrstva. Členové sdružení přijali v létě 2011 pozvání zástupce vyhlašovatele architektonické soutěže, Mgr. Igora Písečného, správce Farnosti v Ladicích, aby se seznámili s prováděcím projektem v sídle vítězného ateliéru BKPŠ v Bratislavě a také aby se přijeli podívat na postup rekonstrukčních prací přímo v kostele sv. Juraja, kde již byla dokončena podlaha včetně nášlapné vrstvy.