Katedrála viditelná a neviditelná

Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě
Jana Maříková-Kubková a kol.

Vydává Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta, z. s., a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., s laskavou podporou manželů Radky a Petra Turkových.

www.katedrala-viditelna.cz

Publikace Katedrála viditelná a neviditelná
foto: Jana Plavec

Vstupte do fascinujícího příběhu tisícileté kontinuity jedinečného místa, do neustále se měnícího prostoru výjimečné stavby, mezi nejvýznamnější umělecká díla na našem území, mezi mimořádné osobnosti, které tento symbol naší země utvářely.

Ve dvou dílech, celkově na 928 stranách, publikace unikátně zpracovává historii katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. Zásluhou spolupráce odborníků z řad archeologů, geologů, historiků architektury, umění, liturgie a hudby nově představuje v šesti hlavních kapitolách všechny stavební fáze katedrály mezi 10. a 21. stoletím a každodenní provoz, který výstavbu jedinečného díla provázel.

Původní texty, vycházející z aktuálního stavu výzkumu a jsou opatřeny bohatou obrazovou dokumentací, která sestává ze souboru 1500 fotografií a archivních dokumentů, plánů či snímků, speciálně pořízených pro tuto publikaci – značná část jich dosud nebyla nikdy zveřejněna. Zcela nové a ojedinělé jsou také kresby a modely všech zaniklých či neuskutečněných stavebních fází chrámu.

O výslednou podobu Katedrály viditelné a neviditelné se zasloužilo17 autorů textů, dva fotografové a 11 dalších spolupracovníků.

Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta, z. s.
ISBN 978-80-905659-0-6 (soubor)

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
www.arup.cas.cz
ISBN 978-80-7581-010-6 (soubor)