Architektonická soutěž pro kostel sv. Juraja

Kostoľany pod Tribečom, Slovensko
Jednokolová architektonická soutěž o ideový návrh řešení exteriéru a interiéru národní kulturní památky

Od září 2009 do srpna 2010 spolupracovali členové občanského sdružení Hilbertinum na přípravě a zajištění průběhu jednokolové architektonické soutěže o ideový návrh řešení exteriéru a interiéru národní kulturní památky, kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Zástupce vyhlašovatele soutěže, kterým byl Farní úřad Ladice, jmenovitě Mgr. Igor Písečný, oslovil členy Hilbertinum, o. s., s objednávkou na zajištění veškerých administrativních náležitostí tohoto náročného projektu na nalezení nejvhodnějšího architekta, který by v intencích záměru investora a také za dodržení všech podmínek stanovených Krajským památkovým úřadem v Nitře zpracoval projekt rekonstrukce kostela v exteriéru i interiéru s cílem sjednotit tři historické etapy do funkčního celku, který vytvoří důstojný rámec i vhodné podmínky pro ojedinělé nástěnné malby, jež se zachovaly v nestarší části kostela.

Členové sdružení spolupracovali na přípravě soutěžních podmínek, na výběru členů odborné poroty, na organizaci ustavující schůze a na vyhlášení soutěže včetně oslovení vybraných pěti architektonických týmů. Vyhlašovatel oslovil tyto projektanty:

  –  Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, NZW – die Neue Zipser Werkstätte / Nové Spišské Dielne,
  –  Ing. Martin Kvasnica, Štúdio FOR, Bratislava,
  –  Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Architekti – BKPŠ, spol. s r. o., Bratislava,
  –  Ing. arch. Josef Pleskot, AP Atelier, Praha,
  –  Ing. arch. Petr Franta, Petr Franta Architekti & Asoc. spol. s r. o., Praha.

Soutěže se zúčastnily 4 týmy, vyhlašovatel obdržel čtyři kompletní návrhy, z nichž nakonec odborná porota po dvoudenním zasedání stanovila toto pořadí:
1.cena                       BKPŠ, spol. s r. o. (arch. Paňák, arch. Kusý)
2.cena                       AP Atelier (arch. Pleskot)
3.cena                       nebyla udělena
Odměna                   arch. Bujna / arch. Franta

Soutěž byla dle podmínek ukončena posledním srpnovým dnem. Vyhlašovatel soutěže poté oslovil vybraný vítězný tým s návrhem na zahájení projekčních prací.

Model revitalizace západní dostavby kostela