O Hilbertinu

Hilbertinum, z. s.
Sdružení Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta, z. s., bylo založeno v roce 2006 s cílem pomáhat při řešení problémů spojených se zachováním kulturního a přírodního bohatství České republiky.

Náhrobek Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta
foto: Jan Gloc

V názvu nese jméno významného českého architekta Kamila Hilberta, žijícího na přelomu 19. a 20. století, který se zásadním způsobem podílel na rekonstrukcích významných církevních staveb – nejvíce je jeho jméno spjato s dokončením dostavby chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Byl jedním z prvních architektů-památkářů, disponoval obdivuhodnou znalostí historických slohů a citem pro stavební památky a jejich rekonstrukce. V jeho pozůstalosti jsou zachovány dokonalé dokumentace staveb, které zkoumal a na jejichž rekonstrukci se podílel.

Rádi bychom přispěli k naplňování jeho odkazu právě dokumentací a prezentací památek, případně pomocí při získávání prostředků na rekonstrukce. Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta, z. s., bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra v Praze 28. června 2006. První valná hromada se konala 27. července 2006.

Činnost
Sdružení si klade za cíl vyvíjet činnost směřující k řešení problematiky kulturního a přírodního bohatství, zejména zapojování občanské společnosti do této problematiky, zmapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a ochránců přírody, získávání informací o zdrojích finančních prostředků, získávání finančních zdrojů pomocí příspěvků a darů, pořádání seminářů, pracovních setkání a školení, rozvíjení historického povědomí u dětí a mládeže, spolupráce s médii, rozvíjení mezinárodní spolupráce na poli kultury a historie, obnovy a ochrany památek.

Pohled do katedrály sv. Víta
foto: Sylvie Novotná