Dědictví Karla Velikého

Výstava, Tereziánské křídlo, Pražský hrad
Putovní výstava „Dědictví Karla Velikého“ vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury / Cradles of European Culture. Po belgickém Ename a italské Ravenně přišla v podobě přepracované pro českého návštěvníka do Prahy. Jejím hlavním úkolem bylo představit dobu raného středověku jako období, jehož interpretace jsou v Evropě dodnes významnými podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava návštěvníky vtahovala nejen do hledání toho, co máme v Evropě společné či rozdílné a v čem nás může tato etapa dnes inspirovat, ale snažila se i přivést k zamyšlení, jak různě můžeme na historii pohlížet.

Výstava Dědictví Karla Velikého, Tereziánské křídlo
foto: Jan Gloc

Karel Veliký dokončil nové sjednocovací procesy, ke kterým v Evropě došlo po rozpadu Římské říše a nastalo období, které je označované jako karolinská a otonská renesance. Charakteristický je pro něj ekonomický, umělecký a intelektuální rozmachem. V té době se do kontextu tehdejší kulturní a politické Evropy dostaly i naše země.

Na pražskou podobu výstavy přijely významné exponáty z partnerských zemí projektu: Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Vedle toho zde byly poprvé vystaveny významné památky z českých sbírek včetně úplného představení nově zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě či Žatecký poklad.

Soubor raně středověkých předmětů z hrobu v archeologicky významném nalezišti Gradišče, Slovinsko

https://www.facebook.com/D%C4%9Bdictv%C3%AD-Karla-Velik%C3%A9ho-1858266027731261
http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-vystavy-dedictvi-karla-velikeho/